Slik fungerer verdikjeden for gull i Norge :

Det er mange etiske standarder som man forholder seg til i gullsmedbransjen både i Norge og internasjonalt og det er mange organisasjoner som arbeider sammen om dette, både myndigheter, industrien selv, frivillige humanitære organisasjoner.

De aller fleste gruver og raffineringsselskaper er medlem i World Gold Council (WGC) som har sin Conflict-free Gold Standard.  Utgangspunktet er at medlemmer i WGC forplikter seg til å unngå samarbeid med instanser som forårsaker, støtter eller tjener penger på ulovlige konflikter.  Likeledes forplikter man seg til å overholde internasjonale regler for menneskerettigheter.
http://www.gold.org/gold-mining/responsible-mining/conflict-free

Medlemmene her forplikter seg til å godta regelmessige kontroller.

Disse etiske retningslinjene er basert på FNs regler for menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig drift innenfor verdikjeden av mineraler.

Norges Gullsmedforbund er medlem av Cibjo.org som også har sin Code of Etics og som også våre medlemmene skal følge, se  www.cibjo.org

I tillegg er de fleste internasjonale leverandører medlemmer av Responsible Jewellery Council og forplikter seg til RJC Code og Practices

http://www.responsiblejewellery.com

Ca 50% av gull brukes til smykker.  Store mengder av gull gjenvinnes både fra smykker og også fra:

·         Gamle smykker, skrapgull

·         Dentalgull

·         Barrer, granulat, mynter, m.m.

·         Sølv

·         Industriavfall

Hvordan vite hvor gullet er kjøpt fra?

Det er ikke så lett å vite akkurat hvor gullet i ferdigproduserte smykker kommer fra.

Prosessen ved gullproduksjon er at det først utvinnes fra en gruve og sendes til raffinering. Noen ganger skjer raffineringen i samme land som utvinningen, andre ganger sendes det til andre land. Disse er forpliktet til følge Conflict free gold standard. De blir gjennomført kontroller med denne virksomheten.

I prosessen kan det blandes gull fra flere land, og i hele verdikjeden er det viktig å velge leverandører som overholder de forpliktelsene som er nevnt ovenfor.  Norske leverandører som handler med utenlandske bedrifter er meget opptatt av at de handler med kjente, seriøse bedrifter.

Alt gull i våre varer og som vi bruker i vår produksjon er resirkulert, m.a.o. veldig miljøvennlig.

Innlogging

Åpningstid

I butikken Finnsnes

Mandag - Fredag
10:00 - 16:00

Lørdag
Stengt

Spørsmål?
E-post besvares
fortløpende


Medlem Norges Gullsmedforbund
siden 1957

Fornøyde kunder: