Vilkår kjøp av Gull                                Tilbake til Gullkjøp

Info:
Kjøper er Gullsmed Eilif Rydeng as, og vi har alle nødvendige godkjennelser for kjøp og salg av gull. Vi kjøper alt av gull uansett karat og utførelse. Gullet går utelukkede til gjenvinning – smelting og raffinering.

Varer som mistenkes tilknyttet kriminelle handlinger blir rapportert til Politiet.
 
Kjøpsvilkår:
For at vi skal kjøpe ditt gull må du ha bestilt gull kjøpspakken fra vår nettside, ha mobiltelefon på ditt eget navn samt gyldig e-post adresse. Vi kjøper også gull ved personlig oppmøte i butikken – da gjelder ikke vilkår for e-post og mob.tlf. Avtalen må være underskrevet med alle felt utfylt. Vi sjekker oppgitt tlf.nr. og sender en SMS med ID-nr. som må skrives i ID-nr.-rubrikken på salgsavtalen. Dersom gullet har montert steiner eller andre elementer må disse fjernes. Vi kjøper ikke slikt, men tar ut det for å finne korrekt vekt på gullet. Ønsker du å beholde det krysser du for retur i avtalen, ellers makulerer vi det. Vi tar ikke ansvar for skader på steiner eller andre elementer. Eiendomsretten til gullet går over til Gullsmed Eilif Rydeng as i det øyeblikk det er mottatt hos oss. Vi forbeholder oss retten til å returnere gullet, og avstå fra kjøp uten nærmere begrunnelse.
 
Selger har 14 dagers angrerett etter at vi har mottatt gullet. Krav om retur av selgers gull må være oss i hende innen utløpet av disse 14 dagene. Ikke avhentet retur kommer tilbake til oss, og tilfaller Gullsmed Eilif Rydeng as i sin helhet etter 1 måned.
 
Sending av gull:
Gullet legges i gullposen, og sendes i ferdig frankert innsendingskonvolutt sammen med utfylt kjøpsavtale. Innlevering på Postkontoret mot kvittering.
 
Forsikring:
Gullet ditt er forsikret for inntil kr. 100.000,-. Forsikring gjelder kun ved bruk av originalemballasje fra oss. Konvolutt og gullpose må være korrekt lukket. Selger må selv sørge for innleveringskvittering fra Posten – originalkvittering på forsendelsen må fremvises - uten kvittering ingen forsikring. Erstatningskrav skal rettes til Gullsmed Eilif Rydeng as.
 
Kontroll:
Vi har rett til å kontrollere gullets verdi ved bruk av kjemikalier og demontering/skrapetester. Skader som påføres i denne sammenheng er ikke vårt ansvar.
 
Betaling:
Når vi har mottatt gullet og verdivurdert det, sender vi deg en oppgjørsspesifikasjon på e-post. Prisen vi betaler tar utgangspunkt i den til enhver gjeldende markedspris på gull, og grunnlaget for kjøpstilbudet til deg er prisen den dagen vi mottar gullpakken fra deg. Gullpris på våre nettsider er å anse som dagens gullpris. Fra oppgjøret trekkes kostnader på kr. 170 til porto og forsikring.
 
Force Majoure:
Selger påtar seg ikke ansvar for skader eller tap som følge av Norske eller utenlandske lovpåbud, krig, streik/blokade, naturkatastrofer eller lignende. Vi tar forbehold om tekniske feil, trykkfeil, og feil med bank eller data.
Innlogging


Åpningstid

I butikken Finnsnes

Mandag - Fredag

10:00 - 16:00

Lørdag :
Stengt

Spørsmål?
E-post besvares
fortløpende


Medlem Norges Gullsmedforbund
siden 1957

Fornøyde kunder: